Riječ dvije o meni

Rođen sam u Lipovlju kod Otočca 1954. godine. Likovnim radom bavim se više od trideset godina. Bio sam član Likovnog udruženja "Grupe 69" u Zagrebu, a sada sam član LIK-a "Nikola Trick" u Virovitici.

 

Određeno vrijeme učim crtanje u Likovnom centru u Zagrebu kod profesora Nikole Koydla. U ograničenom tiražu izdao sam tri mape crteža: 96. godine mapu etnografskih motiva, 99. godine "crteži Virovitice", a 2001. godine "Otočac i njegova okolica". Više o izložbama možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Učestvovao sam u likovnim kolonijama u Virovitici, Vrbovcu i Gradini.

Sudionik sam brojnih humanitarnih izložbi, a za svoj rad primio sam nekoliko priznanja i pohvale.

Click me
Mirko Tomaić
Mirko Tomaić